InfoKraków Logo
Toggle button
English

MSIT


Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) jest kluczem do odkrywania Małopolski. Dzięki projektowi, współfinansowanemu ze środków unijnych, Małopolska staje się bliższa turyście. W punktach Informacji Turystycznej można zasięgnąć informacji, która umożliwi zaplanowanie trasy zgodnie z osobistymi oczekiwaniami i zainteresowaniami turysty.MSIT to dobry pomysł!

MSIT to również oznakowanie turystyczne ułatwiające poruszanie się po Małopolsce i odkrywanie jej najpiękniejszych zakątków.

W ramach projektu w regionie powstało:

MSIT – poczytaj o Małopolsce!

W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostępne są nieodpłatnie różnorodne wydawnictwa w różnych wersjach językowych promujące ofertę turystyczną Małopolski, w tym mapy turystyczne województwa.

MSIT dostępny całą dobę!

Regionalny portal turystycznywww.visitmalopolska.pl to źródło rzetelnych i aktualnych informacji turystycznych o Małopolsce. Visitmalopolska.pl łączy lokalne portale turystyczne partnerów projektu oraz istniejące serwisy z turystyczną ofertą Małopolski.

Małopolski System Informacji Turystycznej to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 32 jednostek Informacji Turystycznej (stan na 29.11.2021), realizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.